GÜRDAĞ ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM LTD. olarak misyonumuz;

Sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum için, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevzuatı gerekse Uluslararası çevre mevzuatlarına uygun şekilde atık geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf konusunda son teknolojiye uygun etkin uygulamalar ve çözümler üreterek toplumsal çevre bilincini arttırmaktır. Misyonumuz kapsamında aşağıda yer alan Çevre Politikası maddeleri tarafımızca belirlenmiştir.

·       Tesislerimize kabul edilen tüm atıkları mevcut en iyi teknolojiler ile ekosistemi koruyacak şekilde değerlendirmek,

·       Sıfır atık hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları en aza indirmek, kaynağında ayrı toplamak, geri kazanmak ve bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak.

·       Sürdürülebilir bir çevre için doğal kaynakları verimli kullanmak.

·       Başta eğitim faaliyetleri olmak üzere sosyal sorumluluk ve çevre projeleri ile tüm çalışanların ve tedarikçilerin çevre bilincini arttırmak.

·       Çevre için risk oluşturacak durumlara karşı acil durum planları yapmak.

·       Çevre ile ilgili uluslararası kriterleri, yürürlükteki mevzuat ve standart gerekliliklerini, uygunluk yükümlülüklerini minimum şart olarak kabul etmek.

·       Yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak kendi faaliyetlerimiz ile beraber çevre performansımızı etkileyen iç ve dış hususlarımızın, uygunluk yükümlülüklerimizin, önemli çevre boyutlarımızın ve süreçlerimizin risklerini ve fırsatlarını düzenli olarak değerlendirerek sürekli iyileşmeyi sağlamak.

İş bu politikamızı değişen teknoloji ve çevresel şartlar doğrultusunda yeniden değerlendirerek belirli aralıklarla gözden geçirip güncellemeyi, taahhüt ederiz.